Apie Mus

Apie Mus

      Lietuvos optikos įmonės reikšmingai prisideda prie esminių Europos Sąjungos ir Lietuvos politikos tikslų, įskaitant visuomenės sveikatą, senėjančią visuomenę, ekonominį augimą, darbo vietų kūrimą, tvarią plėtrą ir aplinkos apsaugą.
Siekdama užtikrinti nuoseklų Lietuvos optikos rinkos plėtojimą, sveiką konkurencingumą bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, 2012 m. birželio 14 d. buvo įsteigta Nacionalinė optikų asociacija, kuri šiuo metu vienija dideles ir mažas optikos rinkoje veikiančias lietuviško kapitalo įmones, kurių padaliniai veikia visuose Lietuvos savivaldybėse.

Svarbiausi Nacionalinės optikų asociacijos veiklos tikslai yra:

  • Vienyti įmones ir asmenis, dirbančius optikos prekių ir prietaisų prekybos ir gamybos srityje, optikus ir optikos reikmenų pardavėjus besidominančius naujais pasiekimais, rūpintis jų darbo, kvalifikacijos kėlimo klausimais;
  • Dalyvauti kuriant konkurencingą aplinką, leidžiančią plėtoti kokybiškų optikos ir optikos reikmenų produktų gamybą, vystyti skaidrią jų paskirstymo sistemą;
  • Koordinuoti optikos ir optikos reikmenų produktų paklausos rinkos tyrimus;
  • Dalyvauti kuriant ir tobulinant pirminės regėjimo priežiūros ir regos korekcijos priemonių gamybos specialistų profesinio rengimo sistemą;
  • Teikti sertifikavimo paslaugas pirminės regėjimo priežiūros specialistams, remiantis Lietuvos ir Europos Sąjungos teisinėmis normomis.

       Paskutiniu metu Lietuvos optikos rinka dramatiškai keitėsi. Iš vienos pusės, didėja optikų klientų poreikiai, t.y. jie nori įsigyti kokybiškų optikos ir optikos reikmenų produktų, tikisi profesionalaus ir nuoseklaus regėjimo stiprumo ištyrimo bei kvalifikuoto aptarnavimo. Iš kitos pusės, optikos specialistų Lietuvoje ruošiama labai mažai, dėl to jaučiamas darbuotojų, gebančių dirbti su naujomis technologijomis, trūkumas. Be to ir pati Lietuvos darbo rinka paskutiniu metu patyrė didelius pokyčius –didelė dalis vyresnio amžiaus dirbančiųjų priversti persikvalifikuoti ir taikytis prie besikeičiančių rinkos sąlygų; didelė dalis jaunų, iki 29 m. dirbančiųjų nepakankamai išsilavinę dirbti aukštųjų technologijų gamybos ir realizavimo srityje.