Narystė

Narystė Asociacijoje

Nacionalinės optikų asociacijos nariu gali tapti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, pritariantys Asociacijos įstatams, idėjoms ir tikslams; vykdantis veiklą optometrijos bei optikos srityje; pateikę Asociacijos valdybai prašymą įstoti į Asociaciją bei užpildęs nustatytos formos anketą.  Nario Anketa

Asociacijos nariai turi mokėti stojimo ir nario mokesčius, kurie yra:
Juridiniam asmeniui :  vienkartinis stojimo mokestis – 1200 Lt;              metinis nario mokestis – 1000 Lt.

Fiziniam asmeniui:       stojimo mokesčio nėra;                                           metinis nario mokestis – 200 Lt.

Stojimo ir nario mokesčiai mokami avansu arba dalimis per vienerius kalendorinius metus.
Kviečiame prisijungti visus, turinčius idėjų, norinčių kelti profesinę kvalifikaciją, spręsti svarbias optikos rinkos problemas, tobulinti verslo aplinką ar tiesiog realizuoti savo sumanymus.